VDU menų galerija „101“

Paskaitų ciklas „Iš auditorijos“

„Iš auditorijos“ – tai Menų galerijos „101“, kurios viena iš pagrindinių misijų – remti ir stiprinti universiteto mokymo ir tyrimo tikslus, organizuojamas paskaitų ciklas, kuriame šį sezoną dalyvauja VDU Menų fakulteto dėstytojai bei jų studentai. 
 
Viešų paskaitų idėja formuluojama grindžiant akademinės bendruomenės siekiu plėtoti atvirą komunikaciją, integruojant ir įtraukiant ne tik visų universiteto fakultetų bei kitų aukštųjų mokymo įstaigų auditorijas, bet ir pagrindinių mokyklų, gimnazijų moksleivius bei jų mokytojus. Aktualizuojant dinamišką VDU kultūrinės erdvės veiklą, paskaitose bus siekiama supažindinti su įdomiomis kino, teatro, architektūros ir kt. disciplinų teorijomis bei praktiniais pavyzdžiais, kuriuos pristatys patyrę VDU Menų fakulteto lektoriai. Tuo tarpu jauniausiai auditorijai atsivers galimybė pažinti akademinio užsiėmimo – paskaitos formatą, bendravimo su dėstytoju pobūdį, o taip pat pažvelgti į Menų fakulteto menotyros specialybės siūlomos programos amplitudę.
  
 
Pirmoje viešoje paskaitą lektorius dr. Vaidas Petrulis pristatė Lietuvos tarpukario architektūros modernizacijos procesus. Trumpai aptarus bendrąsias laikmečio architektūrinės aplinkos tendencijas, paskaitoje buvo apžvelgiami atskiri funkciniai tipai (administracinius objektus, mokyklas, ligonines ir kt.) bei skatinama pasvarstyti kaip modernėjančios valstybės poreikiai keitė Lietuvos miestų ir miestelių veidus.
 
 
Antroje viešų paskaitų ciklo „Iš auditorijos" paskaitoje, kurią vedė prof. dr. Rasutė Žukienė dėmesys buvo koncentruojamas į šiuolaikinius dailininkus, kuriančius ne Lietuvoje. Svarstoma, kaip menininko tapatybę veikia sėkminga arba silpna integracija į naujos šalies gyvenimą? Kaip jo kultūrinę tapatybę veikia rimta profesinė karjera tarptautinėje erdvėje? Ar kinta menininko tautinė tapatybė, gyvenant emigracijoje? 
 
 
Citata iš filmo „Niekas nenorėjo mirti“ pavadintoje paskaitoje „Apie ką tyli vyrai“ Menų fakulteto lektorius Gediminas Jankauskas analizavo svarbiausius režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus kūrybos bruožus ir jo dramaturgijos ypatumus. Buvo rodomas filmas „Visa teisybė apie Kolumbą“ (1970 m.). 
 
 
Doc. dr. Edgaro Klivio paskaita „Post – kinas : skaitmeninė teorija ir naujosios medijos" buvo skirta aptarti kino pokyčius naujųjų medijų amžiuje, svarbiausių teorinių klausimų (tokių kaip kino realizmas ar autorystė) naujam formulavimui ir naujų sąvokų pristatymui.